Rejestracja +48 22 299 23 24

Skip to content

Rejestracja Telefoniczna +48 22 299 23 24

kardiolog Justyna Pedowska-Włoszek

Kardiolog

Dr n med. Justyna Pedowska-Włoszek
kardiolog, internista
Wykształcenie: Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenie:

Wieloletnie doświadczenie w pracy w klinice chorób wewnętrznych. w klinice kardiologii oraz w poradni kardiologicznej. Ponadto wieloletnie doświadczenie w badaniu echo serca, holter ekg, holter ciśnieniowy i w wykonywaniu testów wysiłkowych. Ekspert w dziedzinie diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz kardiologicznej kwalifikacji pacjentów do zabiegów operacyjnych.  

Specjalizacje:
W 2012 – tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.
W 2017 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii,

Stopień naukowy:
W 2012 uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (tytuł rozprawy doktorskiej: „Znaczenie proadrenomeduliny w ocenie rokowania u pacjentów z ostrą zatorowością płucną”).

Nagrody:
W 2012 zostałam laureatką prestiżowej indywidualnej nagrody Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla Młodych Naukowców (ESC Monachium 2012)
W latach 2012-2014 otrzymałam kilka nagród naukowych JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Publikacje i projekty:
– jestem autorką i współautorką kilkunastu prac opublikowanych w recenzowanych pismach m. in Heart, Thrombosis Research, Cardiol J, Kardiol. Pol,
-kilkunastu doniesień zjazdowych,
-jestem autorką rozdziałów w podręczniku „ Żylna choroba zakrzepowo – zatorowa” oraz współpretendentką Polskiego Rejestru Ostrej Zatorowości Płucnej – Zatpol 2

Moje zainteresowania zawodowe:
– nieinwazyjna diagnostyka układu sercowo – naczyniowego
– echokardiografia (certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów doskonalących w zakresie echo kardiografii)
– żylna choroba zakrzepowo – zatorowość (zatorowość płucna, zakrzepica żylna)
– niewydolność serca
– nadciśnienie tętnicze
– zaburzenia rytmu serca
– choroba niedokrwienna serca
– kardiologia sportowa

dr n. med. Justyna Pedowska-Włoszek

dr n. med. Justyna Pedowska-Włoszek

Kardiolog

Dr n med. Justyna Pedowska-Włoszek
kardiolog, internista
Wykształcenie: Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenie:

Wieloletnie doświadczenie w pracy w klinice chorób wewnętrznych. w klinice kardiologii oraz w poradni kardiologicznej. Ponadto wieloletnie doświadczenie w badaniu echo serca, holter ekg, holter ciśnieniowy i w wykonywaniu testów wysiłkowych. Ekspert w dziedzinie diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz kardiologicznej kwalifikacji pacjentów do zabiegów operacyjnych.  

Specjalizacje:
W 2012 – tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.
W 2017 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii,

Stopień naukowy:
W 2012 uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (tytuł rozprawy doktorskiej: „Znaczenie proadrenomeduliny w ocenie rokowania u pacjentów z ostrą zatorowością płucną”).

Nagrody:
W 2012 zostałam laureatką prestiżowej indywidualnej nagrody Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla Młodych Naukowców (ESC Monachium 2012)
W latach 2012-2014 otrzymałam kilka nagród naukowych JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Publikacje i projekty:
– jestem autorką i współautorką kilkunastu prac opublikowanych w recenzowanych pismach m. in Heart, Thrombosis Research, Cardiol J, Kardiol. Pol,
-kilkunastu doniesień zjazdowych,
-jestem autorką rozdziałów w podręczniku „ Żylna choroba zakrzepowo – zatorowa” oraz współpretendentką Polskiego Rejestru Ostrej Zatorowości Płucnej – Zatpol 2

Moje zainteresowania zawodowe:
– nieinwazyjna diagnostyka układu sercowo – naczyniowego
– echokardiografia (certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów doskonalących w zakresie echo kardiografii)
– żylna choroba zakrzepowo – zatorowość (zatorowość płucna, zakrzepica żylna)
– niewydolność serca
– nadciśnienie tętnicze
– zaburzenia rytmu serca
– choroba niedokrwienna serca
– kardiologia sportowa